Dokumenty na prezretie: 

1. Certifikát o poistení

2. Licencia pre medzinárodnú dopravu