Dopravná firma Maršo, spol. s r. o. bola založená v roku 1991, najskôr ako živnosť zaoberajúca sa poskytovaním dopravných služieb na vnútroštátnom trhu vozidlami do 7500kg.

  • V roku 1993 bolo portfólio služieb rozšírené o medzinárodnú cestnú nákladnú dopravu. 
  • Rok 1998 bol pre našu spoločnosť prelomový, ponuka služieb bola rozšírená o logistické a špedičné služby od
  • roku 2006 sa začala rozsiahla rekonštrukcia vozového parku s akcentom na nové požiadavky trhu (špecializácia na veľkoobjemové prepravy), 
  • v roku 2014 sme ponuku služieb rozšírili aj o skladovanie, prekládky tovaru, cross – docking a zbernú službu.