Priemyselná posypová soľ na báze chloridu sodného - NaCl - 97%

• cestná posypová soľ technická ( vysokopercentná)

• obsah NaCl, min: 97%, vlhkosť: 0,02%, veľkosť zŕn: 0-5,6 mm 

• určená na údržbu ciest a chodníkov - rozpúšťa sneh a ľad

• účinnosť až do 14 °C, doba účinnosti 12 hod / 1 posyp

• je prírodného pôvodu - šetrí životné prostredie, nepoškodzuje dlažby ani komunikácie 

Balenie:

• 10kg, 25kg, 50kg - spotrebiteľské balenia

• 1 paleta = 1000kg

Bezkonkurenčne najvyššia kvalita na slovenskom a českom trhu potvrdená protokolmi o skúške a medzinárodne uznávanými certifikátmi kvality - TUV, výrobný certifikát VÚSAPL certifikát zhody.

Certifikátom VÚSAPL sa potvrdzuje zhoda uvedeného typu výrobku v súlade s požiadavkami podľa technických špecifikácií:

• TP09/2010 Technické podmienky - "Používanie posypových materiálov na báze chloridu sodného na pozemných komunikáciách" máj 2010, MDPT SR

• STN 58 0111 - Metódy skúšania soli

objednat.png